Jeugd Stimulerings Fonds 2024

Deelnemen aan de carnavalsoptocht op zondag 11 februari 2024?

Lees hier of je in aanmerking kunt komen voor een bijdrage uit het nieuwe jeugdstimuleringsfonds van carnavalsvereniging de Krutjesrapers.

De optochtcommissie heeft uitgebreid gesproken hoe we met name de jeugdige deelnemers kunnen stimuleren om aan de carnavalsoptocht deel te nemen. De carnavalsvereniging hoopt met de invoering van het jeugdstimuleringsfonds dit te bereiken. Kijk wat je/jullie moeten doen om hiervoor in aanmerking te komen.

Jullie dienen zelf aan te geven middels een apart aanmeldingsformulier of jullie in aanmerking voor een financiële bijdrage willen komen. Dit is een apart formulier die je op de website van de Krutjesrapers kunt vinden en is niet het inschrijvingsformulier om aan de optocht deel te nemen.

  • Dit aanmeldingsformulier dient voor woensdag 31 januari 2024 ingeleverd te zijn;
  • Aangegeven dient te worden wat de gemiddelde leeftijd van de deelnemers is en het aantal deelnemers van 18 jaar en ouder;
  • Als de optochtcommissie alle aanmeldingen bekeken heeft wordt er een voorstel aan het bestuur van de Krutjesrapers gedaan;
  • Dit voorstel wordt tijdens de optocht getoetst om de creatie goed te kunnen beoordelen op originaliteit, kwaliteit en presentatie en ook of aan het optochtreglement is voldaan;
  • Waar mogelijk zal tijdens de prijsuitreiking na afloop van de optocht de bijdrage worden uitgekeerd of zo spoedig mogelijk na de carnaval;
  • Dit bedrag kan ook op verzoek worden overgemaakt op een bij het bestuur daarvoor bestemde rekeningnummer.

Vul het onderstaande formulier in:


 

Optocht van KrutjesgatDe optocht wordt traditioneel gehouden op de zondagmiddag van carnaval. Het thema van de optocht is steevast het motto van de prins in dat jaar. De start is om 13.11 uur vanaf de hoek Evertsenlaan/Piet Heinlaan. Vanaf dit startpunt gaat de optocht via de Hubertuslaan en de Veerstraat richting Son. In Son aangekomen gaat de stoet op het kruispunt met de Nieuwstraat linksaf via het linker weggedeelte.

Startnummers
Alle jaren wordt er gewerkt met startnummers. Het startnummer is hetzelfde nummerbordje zoals dat al jaren uitgereikt wordt. Deelnemers ontvangen dit tijdig vóór de optocht en is bepalend voor de volgorde van vertrek en opstelling van de optocht. De volgorde van de optocht wordt vooraf door de optochtcommissie vastgesteld met behulp van de inschrijfformulieren. Wij verzoeken iedereen om zich aan deze volgorde te houden.

Defilé
Ter hoogte van Kerkplein in Son is het defilé van de prins van CV de Krutjesrapers.

Wagens
De wagen deelnemers worden verzocht aan te geven op welke locatie de wagen wordt gebouwd, zodat de optochtcommissie vooraf een kijkje kan nemen. Speciale aandacht wordt weer gevraagd voor de maximale afmetingen waaraan de wagens moeten voldoen (zie o.a. inschrijfformulier). De wagendeelnemers ontvangen op zaterdag één week voor de optocht bij het bezoek van bestuur en optochtcommissie hun startnummers en de laatste instructies. De niet-wagen deelnemers krijgen het startnummer met de benodigde informatie thuisbezorgd.

Reglement.
CV de Krutjesrapers vraagt nadrukkelijk aandacht om het optochtreglement in acht te nemen. Dit optochtreglement is in te zien op deze website van CV de Krutjesrapers. Speciale aandacht wordt gevraagd voor een vlotte doorgang van de optocht. Wagens of andere creaties die door de jury als niet-acceptabel worden aangemerkt komen niet in aanmerking voor startgeld.

Inschrijven
Inschrijven kan via deze website van CV de Krutjesrapers: ga naar “activiteiten” en dan naar “Optocht”. Hier vind je het inschrijfformulier (vanaf 12 december 2023). Je kunt digitaal inschrijven of downloaden en inleveren. De inschrijving dient voor dinsdag 30 Januari 19.00 uur ingeleverd te zijn (schriftelijk of digitaal). Indien je gejureerd wilt worden is inschrijving hierna niet meer mogelijk.

De commissie Optocht van Krutjesgat

Reglement Optocht

De optocht van Krutjesgat wordt georganiseerd door CV De Krutjesrapers met toestemming van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Son en Breugel.

De bepalingen in dit reglement zijn bindend voor alle deelnemers aan de optocht.
Inschrijving is alleen mogelijk door je aan dit reglement te houden. Wil je je inschrijven? Klik dan hier.

2023 reglement optocht CV de Krutjesrapers v5

Vrijwilliger van ‘t jaar

CV de Krutjesrapers is een geweldige vereniging en dat willen we uiteraard zo houden, mede dankzij de inzet van onze vrijwilligers.
Jullie dragen niet alleen bij aan de bloei van de vereniging, maar ook aan jezelf!

Vrijwilligerswerk vergroot namelijk je sociale netwerk en biedt waardevolle ervaring. Daarnaast geeft het veel voldoening en erkenning.
We zijn onze vrijwilligers dan ook ontzettend dankbaar voor alles wat zij doen voor onze fantastische carnavalsvereniging.

Om onze vrijwilligers extra te eren, wordt er een ‘Vrijwilliger van het Jaar’ gekozen.

Heb je een goede suggestie wie volgens jou deze eervolle titel verdient? Ga naar deze pagina voor meer informatie over de Vrijwilliger van ‘t jaar.