Huisregels carnavalstent

UPDATE OKTOBER 2023
 1. Landelijke NIX18 bepalingen zijn onverminderd van kracht.
 2. Ben je tussen de 16 en 21 jaar? Voordat toegang tot de carnavalstent wordt verleend, dien je een geldig legitimatiebewijs te tonen. Het niet tonen zal leiden tot weigering van de toegang.
 3. Ben je tussen de 18 en 21 jaar dan krijg je een polsbandje om die je de gehele carnaval kunt dragen. Geen bandje is Geen alcohol! Een polsbandje is te verkrijgen bij de ingang van de tent.
 4. Personen <16 jaar mogen ook niet onder begeleiding van volwassene naar binnen.
 5. Het dragen van carnavalskleding is verplicht. Niet gekostumeerde personen wordt de toegang geweigerd.
 6. Onnodig in- en uitlopen is verboden. Uitgangspunt: binnen is binnen en buiten is buiten.
 7. Het is verboden houders onder druk en scherpe voorwerpen mee naar binnen te nemen.
 8. Consumpties mogen alleen binnen worden genuttigd. Het is niet toegestaan consumpties, consumptieverpakkingen en etenswaren van buiten naar binnen te brengen en ook niet van binnen naar buiten te brengen.
 9. Heb respect voor elkaar en denk bij het verlaten van de tent aan de omgeving.
 10. Aan personen jonger dan 18 jaar wordt geen alcohol geschonken. Er wordt streng toegezien op het zogenaamd weder verstrekken (bestellen voor een persoon jonger dan 18 jaar). Bij twijfel dien je je legitimatie te laten zien om zo eventueel alsnog een polsbandje NIX18 te krijgen.
 11. Wanneer personen jonger dan 18 jaar toch worden betrapt op het nuttigen van alcohol dan leidt dat tot verwijdering uit de carnavalstenttent. Dit geldt ook voor de zogenaamde weder verstrekker.
 12. Barmedewerkers mogen naar eigen inzicht weigeren om (alcoholhoudende) drank te schenken.
 13. Bij handhaving van deze regels wordt zo nodig de hulp ingeroepen van de politie.
 14. Iedereen die de carnavalstent betreedt gaat akkoord met deze regels.
 15. In alle gevallen waarin deze huis/gedragsregels niet voorzien, beslist de vergunninghouder. Deze beslissingen zijn bindend.