Bestuur

Bestuursleden benoemd door de Algemene Ledenvergadering en met stemrecht zijn:

U kunt contact opnemen met het bestuur via deze pagina.

Verantwoordelijkheden per contactpersoon:

Zodra de nieuwe verantwoordelijkheden na 9 november 2022 zijn vastgesteld door het bestuur worden deze gepubliceerd op deze pagina.

Functie Naam Commissie | Activiteit | Contactpersoon
Voorzitter Ronald Brekelmans  
Penningmeester Edwin Sanders  
Secretaris Flip Spooren  
Adjudant Enrico Robbemont  
Opper Guido Harteveld  
Lid Arjen Brand