Carnavalsoptocht 2020

De optocht wordt gehouden op zondag 23 februari 2020 en het thema luidt: “We gaon als unne stuiterbal dur dizze carnaval”

Start

De start is om 13.11 uur vanaf de hoek Evertsenlaan/Piet Heinlaan. Vanaf dit startpunt gaat de optocht via de Hubertuslaan en de Veerstraat richting Son. In Son aangekomen gaat de stoet op het kruispunt met de Nieuwstraat linksaf via het linker weggedeelte.

Startnummers

Net als voorgaande jaren werken we weer met startnummers. Het startnummer is hetzelfde nummerbordje zoals we dat al jaren gewend zijn. Dit ontvang je/jullie tijdig vóór de optocht en is bepalend voor de volgorde van vertrek en opstelling van de optocht. De volgorde van de optocht wordt vooraf door de optochtcommissie vastgesteld met behulp van de inschrijfformulieren. Wij verzoeken iedereen om zich aan deze volgorde te houden.

Defilé

Ter hoogte van het Pieter Breughelplein is het defilé van Prins Bas van CV de Krutjesrapers. Dit jaar zal aan het einde van de optocht in de Nieuwstraat nog een 2e defilé zijn van CV de Dommelsoppers.

Wagens

De wagen deelnemers verzoeken wij aan te geven op welke locatie de wagen wordt gebouwd, zodat de optochtcommissie vooraf een kijkje kan nemen. Speciale aandacht wordt weer gevraagd voor de maximale afmetingen waaraan de wagens moeten voldoen (zie o.a. inschrijfformulier). De wagendeelnemers ontvangen op zaterdag 15 februari bij het bezoek van bestuur en optochtcommissie hun startnummers en de laatste instructies. De niet-wagen deelnemers krijgen net zoals voorgaande jaren het startnummer met de benodigde informatie thuisbezorgd.

Reglement

Tevens vragen wij uw aandacht om het optochtreglement in acht te nemen. Dit optochtreglement kun je/jullie inzien op de site van de Krutjesrapers. Speciale aandacht wordt gevraagd voor een vlotte doorgang van de optocht. Wagens of andere creaties die door de jury als niet-acceptabel worden aangemerkt komen niet in aanmerking voor startgeld.

Inschrijven

Ook dit jaar kun je weer online inschrijven op de website van de Krutjesrapers: www.dekrutjesrapers.nl Ga naar “activiteiten” en dan naar “optocht van Krutjesgat”. Hier vind je het inschrijfformulier. Je kunt het downloaden en inleveren, maar je kunt natuurlijk ook digitaal inschrijven. De inschrijving dient vóór donderdag 13 februari a.s. tot 18.00 uur binnen te zijn (schriftelijk of digitaal). Indien je gejureerd wilt worden is inschrijving hierna niet meer mogelijk.

Wij wensen iedereen een prettige carnaval en een fantastische optocht 2020 toe!

De Optochtcommissie.


Optocht 2020

Reglement

Wijzigingen 2016

Inschrijfformulier

Jeugd Stimulerings Fonds