De optocht wordt traditioneel gehouden op de zondagmiddag van carnaval. Het thema van de optocht is steevast het motto van de prins in dat jaar. De start is om 13.11 uur vanaf de hoek Evertsenlaan/Piet Heinlaan. Vanaf dit startpunt gaat de optocht via de Hubertuslaan en de Veerstraat richting Son. In Son aangekomen gaat de stoet op het kruispunt met de Nieuwstraat linksaf via het linker weggedeelte.

Startnummers
Alle jaren wordt er gewerkt met startnummers. Het startnummer is hetzelfde nummerbordje zoals dat al jaren uitgereikt wordt. Deelnemers ontvangen dit tijdig vóór de optocht en is bepalend voor de volgorde van vertrek en opstelling van de optocht. De volgorde van de optocht wordt vooraf door de optochtcommissie vastgesteld met behulp van de inschrijfformulieren. Wij verzoeken iedereen om zich aan deze volgorde te houden.

Defilé
Ter hoogte van Kerkplein in Son is het defilé van de prins van CV de Krutjesrapers.

Wagens
De wagen deelnemers worden verzocht aan te geven op welke locatie de wagen wordt gebouwd, zodat de optochtcommissie vooraf een kijkje kan nemen. Speciale aandacht wordt weer gevraagd voor de maximale afmetingen waaraan de wagens moeten voldoen (zie o.a. inschrijfformulier). De wagendeelnemers ontvangen op zaterdag één week voor de optocht bij het bezoek van bestuur en optochtcommissie hun startnummers en de laatste instructies. De niet-wagen deelnemers krijgen het startnummer met de benodigde informatie thuisbezorgd.

Reglement.
CV de Krutjesrapers vraagt nadrukkelijk aandacht om het optochtreglement in acht te nemen. Dit optochtreglement is in te zien op deze website van CV de Krutjesrapers. Speciale aandacht wordt gevraagd voor een vlotte doorgang van de optocht. Wagens of andere creaties die door de jury als niet-acceptabel worden aangemerkt komen niet in aanmerking voor startgeld.

Inschrijven
Inschrijven kan via deze website van CV de Krutjesrapers: ga naar “activiteiten” en dan naar “Optocht”. Hier vind je het inschrijfformulier (vanaf 12 december 2023). Je kunt digitaal inschrijven of downloaden en inleveren. De inschrijving dient voor dinsdag 30 Januari 19.00 uur ingeleverd te zijn (schriftelijk of digitaal). Indien je gejureerd wilt worden is inschrijving hierna niet meer mogelijk.

De commissie Optocht van Krutjesgat