Scholenproject Carnaval Krutjesgat

In het kader van de viering van het 55 jarig bestaan van carnavalsvereniging de Krutjesrapers uit Son en Breugel is de jubileumcommissie een Scholenproject gestart bestemd voor alle basisschoolleerlingen van Son en Breugel.

De commissie heeft een werkmap samengesteld, waarin de geschiedenis van Carnaval in het algemeen en de historie van het carnaval in Krutjesgat zijn opgenomen, aangevuld met een aantal werkstukken, opdrachten, etc., verdeeld naar leeftijd en groep.

De bedoeling van het project is om de jeugd van Krutjesgat bekend en vertrouwd en daardoor enthousiast te maken voor het vieren van carnaval.

Alle scholen van Son en Breugel, die zeer enthousiast hun medewerking hebben toegezegd, zijn ook aan het werk gezet.

Veel leesplezier met onderstaand document!

2014-Leerzaam-en-Gaaf-Krutjesgat-Alaaf-website