Deelnemen aan de carnavalsoptocht op zondag 11 februari 2024?

Lees hier of je in aanmerking kunt komen voor een bijdrage uit het nieuwe jeugdstimuleringsfonds van carnavalsvereniging de Krutjesrapers.

De optochtcommissie heeft uitgebreid gesproken hoe we met name de jeugdige deelnemers kunnen stimuleren om aan de carnavalsoptocht deel te nemen. De carnavalsvereniging hoopt met de invoering van het jeugdstimuleringsfonds dit te bereiken. Kijk wat je/jullie moeten doen om hiervoor in aanmerking te komen.

Jullie dienen zelf aan te geven middels een apart aanmeldingsformulier of jullie in aanmerking voor een financiële bijdrage willen komen. Dit is een apart formulier die je op de website van de Krutjesrapers kunt vinden en is niet het inschrijvingsformulier om aan de optocht deel te nemen.

  • Dit aanmeldingsformulier dient voor woensdag 31 januari 2024 ingeleverd te zijn;
  • Aangegeven dient te worden wat de gemiddelde leeftijd van de deelnemers is en het aantal deelnemers van 18 jaar en ouder;
  • Als de optochtcommissie alle aanmeldingen bekeken heeft wordt er een voorstel aan het bestuur van de Krutjesrapers gedaan;
  • Dit voorstel wordt tijdens de optocht getoetst om de creatie goed te kunnen beoordelen op originaliteit, kwaliteit en presentatie en ook of aan het optochtreglement is voldaan;
  • Waar mogelijk zal tijdens de prijsuitreiking na afloop van de optocht de bijdrage worden uitgekeerd of zo spoedig mogelijk na de carnaval;
  • Dit bedrag kan ook op verzoek worden overgemaakt op een bij het bestuur daarvoor bestemde rekeningnummer.

Vul het onderstaande formulier in: