Bouwfonds carnavalswagens

De carnavalsoptocht op zondag is één van de hoogtepunten van het jaarlijkse carnaval in Krutjesgat. Carnavalsvereniging De Krutjesrapers vindt het belangrijk dat de continuïteit van de carnavalswagens in de optocht wordt gewaarborgd. Bij het bouwen van een carnavalswagen zijn veel mensen betrokken, veelal jongeren. Ze zijn meerdere maanden fanatiek bezig om een mooie en originele wagen te bouwen. Tijdens de optocht zijn er dan ook elk jaar weer prachtige creaties te bewonderen. In een goede onderlinge verstandhouding gaan de groepen een sportieve strijd aan met collega-wagenbouwers. Samen bouwen aan een carnavalswagen is in de eerste plaats natuurlijk leuk en gezellig. Daarnaast leren de jongeren om samen te werken. Ze hebben een gezamenlijk doel waarbij ieder een eigen taak en verantwoordelijkheid heeft.

Een beloning ter stimulering

Om onze waardering voor zowel de activiteit als het uiteindelijke resultaat te laten blijken, stelt Carnavalsvereniging De Krutjesrapers ook dit jaar weer een budget van maximaal € 3.000,00 ter beschikking. Dit bedrag van maximaal € 3.000,00 wordt evenredig verdeeld onder alle carnavalswagenbouwers in de gemeente Son en Breugel die voldoen aan de volgende criteria:

• De bouwgroep van de carnavalswagen dient uit minimaal 10 jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar1) te bestaan om in aanmerking te komen voor een bijdrage;

• Daarnaast dient minimaal 75% van de bouwers aan de carnavalswagen in de aanvraag tussen de 12 en 25 jaar1) oud te zijn én in de gemeente Son en Breugel wonen om in aanmerking te komen voor een bijdrage;

• De carnavalswagen moet voldoen aan het reglement van de carnavalsoptocht in Son en Breugel en minimaal de afmetingen van 4 meter lang en 3 meter breed hebben;

• De aanvraag moet uiterlijk 1 december 2014 ingediend zijn bij CV De Krutjesrapers;

• Bij de aanvraag moet een lijst met naam en adres toegevoegd worden van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar die gedurende de hele bouw en voorbereiding regelmatig meewerken aan de bouw van de wagen;

• Deelname aan de optocht in Krutjesgat op zondag 15 februari 2015;

• Bij twijfel is de beslissing van het bestuur van CV De Krutjesrapers bindend;

• Carnavalsvereniging De Krutjesrapers is van mening dat op respectvolle wijze omgaan met elkaar de basis dient te zijn tijdens het carnavalsfeest in Krutjesgat. Wij vinden dat ook de wagenbouwers dit tijdens het carnavalsfeest uit dienen te dragen. Wij hebben daarom een gedragscode opgesteld waaraan de wagenbouwers zich dienen te houden. Naleving hiervan is één van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de stimuleringsbijdrage.

1) Peildatum voor de leeftijden is 1 januari 2015

Aandachtspunten

• Aanvraag vóór 1 december 2014 sturen naar CV De Krutjesrapers, IJssellaan 43, 5691 HA Son of mailen naar penningmeester@dekrutjesrapers.nl;

• Alle aanvragers ontvangen vóór 1 januari 2015 bericht of de groep in principe in aanmerking komt voor een stimuleringsbijdrage. Ook de hoogte van het bedrag wordt vermeld (per groep maximaal € 500,00);

• De bijdrage wordt achteraf, na deelname aan de carnavalsoptocht in Son en Breugel, betaald. Mits natuurlijk blijkt dat aan de hierboven genoemde criteria is voldaan.

Wij nodigen iedereen uit die van plan is om voor de carnavalsoptocht van 2015 een carnavalswagen te bouwen, uiterlijk 1 december 2014 een aanvraag in te dienen. Aanvraagformulieren zijn op te vragen via: penningmeester@dekrutjesrapers.nl