Mededeling over passe-partouts

Aan de leden van CV de Krutjesrapers,

De vereniging is zeer verheugd over de grote belangstelling voor carnaval. Voor iedereen willen we dit zo goed mogelijk organiseren. Als vrijwilligers.

Door de grote belangstelling voor carnaval lopen we ook tegen grenzen aan voor wat betreft de capaciteit van de tent. Het lidmaatschap van CV de Krutjesrapers is om deze reden eerder dit jaar gewijzigd. Als een besluit van de algemene ledenvergadering is een lidmaatschap geïntroduceerd met 1 passe-partouts per lid en een contributie verlaging. Daarnaast krijgen leden voorrang bij de verkoop van 1 extra passe-partouts per lid zolang de voorraad strekt.

Het aantal extra passe-partouts is beperkt net zoals alle voorgaande jaren. Het aantal dat beschikbaar was bij de start van de verkoop was binnen 1 dag uitverkocht. Dat is aan de ene kant goed nieuws voor alle mensen die zich er voor inzetten. Maar we erkennen ook dat het andere mensen teleurstelt.

Daarom zijn we op zoek gegaan naar een oplossing: op zaterdag 30 november a.s. om 10:00u komen er nog eens 200 passe-partouts beschikbaar voor leden van CV de Krutjesrapers. Een groot aantal leden krijgt hiermee nog een keer de gelegenheid om één extra passe-partouts aan te schaffen.

Hierbij gelden de voorwaarden van het lidmaatschap: leden krijgen per lidmaatschap altijd één passe-partout toegestuurd en kunnen er daarnaast maximaal één extra aanschaffen per lidmaatschap (zolang de voorraad strekt).