Optocht van Krutjesgat 2019

De optocht wordt gehouden op zondag 3 maart 2019 en het thema luidt:

“Mi dizze Prins telt elke seconde!”

Start

De start is om 13.11 uur vanaf de hoek Evertsenlaan/Piet Heinlaan. Vanaf dit startpunt gaat de optocht via de Hubertuslaan en de Veerstraat richting Son. In Son aangekomen gaat de stoet op het kruispunt met de Nieuwstraat linksaf via het linker weggedeelte. Ter hoogte van het pleintje voor het oude raadhuisje staat de Prinsenwagen alwaar de deelnemers zich nog eenmaal kunnen presenteren aan Prins Wim met zijn gevolg. Het einde van de optocht vindt plaats via het Raadhuisplein.

Net als voorgaande jaren werken we weer met startnummers. Het startnummer is hetzelfde nummerbordje zoals we dat al jaren gewend zijn. Dit ontvangt u tijdig vóór de optocht en is bepalend voor de volgorde van vertrek en opstelling van de optocht. De volgorde van de optocht wordt vooraf door de optochtcommissie vastgesteld met behulp van de inschrijfformulieren. Wij verzoeken iedereen om zich aan deze volgorde te houden.

Wagenbouwers

De wagen deelnemers verzoeken wij aan te geven op welke locatie de wagen wordt gebouwd, zodat de Optochtcommissie vooraf een kijkje kan nemen. Speciale aandacht wordt weer gevraagd voor de maximale afmetingen waaraan de wagens moeten voldoen (zie o.a. inschrijfformulier). De wagendeelnemers ontvangen op zaterdag 23 februari 2019 bij het bezoek van bestuur en optochtcommissie hun startnummers en de laatste instructies.

Overige deelnemers

De niet-wagen deelnemers krijgen net zoals voorgaande jaren het startnummer met de benodigde informatie thuisbezorgd.

Reglement

Tevens vragen wij uw aandacht om het optochtreglement in acht te nemen. Dit optochtreglement kunt u inzien op de site van de Krutjesrapers. Speciale aandacht wordt gevraagd voor een vlotte doorgang van de optocht. Wagens of andere creaties die door de jury als niet-acceptabel worden aangemerkt komen niet in aanmerking voor startgeld.

Inschrijven

Ook dit jaar kunt u online inschrijven op de website van de Krutjesrapers: www.dekrutjesrapers.nl Ga naar “activiteiten” en dan naar “optocht van Krutjesgat”. Hier vindt u het inschrijfformulier. U kunt het downloaden en inleveren, maar u kunt natuurlijk ook digitaal inschrijven. Daar bijna alle deelnemers het afgelopen jaar digitaal hebben ingeschreven ontvangt u dit jaar geen inschrijfformulier bij deze brief.

De inschrijving dient vóór donderdag 21 februari 2019 om 18.00 uur binnen te zijn (schriftelijk of digitaal). Indien u gejureerd wilt worden is inschrijving hierna niet meer mogelijk.

Wij wensen U allen een prettige carnaval en een fantastische optocht 2018 toe! De Optochtcommissie.

Meer info?

Klik in het menu van deze website op Activiteiten-Optocht voor meer opties.