Carnaval 2015 in Son en Breugel kan als gevolg van een uitspraak van de Raad van State over de evenementen vergunning op het Kerkplein er drastisch anders uit komen te zien dan al vele jaren de gewoonte is.

Carnaval in Son en Breugel is niet gered zoals in publieke bladen te lezen is!

Misschien als enige dorp in Noord-Brabant en Limburg zal de versterkte muziek tijdens carnaval in de tent moeten eindigen om 24:00u, omdat de Raad van State dat heeft opgelegd aan de gemeente Son en Breugel. De sluitingstijd blijft weliswaar 02:00u maar juist daarom heeft de beperking door versterkte muziek voortijdig te moeten beëindigen grote consequenties voor het programma, voor de organisatie en voor de kosten.

De Krutjesrapers en de organisatie van het carnaval op het Kerkplein voelt zich ernstig te kort gedaan en met ons de duizenden carnavalsvierders in ons dorp. Een bepalende succesfactor van dit evenement is mede de sfeer in de tent en de feestmuziek tijdens het avondprogramma. Geen enkel dorp of café is een beperking opgelegd, behalve in Son en Breugel, zo lijkt het. Wij worden gehouden aan het stoppen van versterkte muziek om 24:00u terwijl er altijd netjes op tijd met de muziek werd gestopt zoals dat jarenlang in de vergunning heeft gestaan.

In november werd de vergunning verleend die aan de basis heeft gestaan van het carnavalsprogramma: artiesten werden geboekt, voorbereidingen ingezet en kaartverkoop gestart. De organisatie beraadt zich nu over de mogelijke gevolgen van de uitspraak en zal zich daarover ook laten adviseren.

Daarbij komt dat De Krutjesrapers en de organisatie van het carnaval zich de laatste jaren altijd constructief heeft opgesteld om de belangen van iedereen te kunnen waarborgen. Mede daardoor is carnaval de laatste jaren nauwelijks een punt van discussie geweest rondom alle evenementen. Op initiatief van De Krutjesrapers is een plan opgesteld om zowel carnaval, Koningsdag en Ladies Open een plaats te geven binnen de periode van 26 weken na de uitspraak en binnen de kaders van deze uitspraak van de Raad van State. De Krutjesrapers heeft concessies moeten doen die de gemeente één op één heeft overgenomen in een aanvulling op de eerder verleende vergunning. We vergeten daarbij ook niet dat het IJsfeest een concessie heeft moeten doen door te verplaatsen naar een alternatieve locatie.

Het bestuur van De Krutjesrapers heeft verkennend gesproken met de gemeente. Ook willen we in overleg met enkele omwonenden. Het doel daarbij is om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om carnaval als vanouds met muziek tot 01:30u te vieren in Son en Breugel: centraal gelegen, divers programma, passend deurbeleid ten behoeve van alcoholgebruik door jongeren, handhaven van de geluidsrestricties en vergunde tijden, en bovenal een hoog“ ons kent ons” gehalte zonder noemenswaardige incidenten. Son en Breugel kan daar trots op zijn.

Tot nu toe heeft het overleg niet geleid tot het gewenste resultaat. De gemeente heeft ons te kennen gegeven dat het niet kan meewerken dat er na 24:00u nog versterkte muziek in de tent te horen is. We kunnen het standpunt begrijpen, maar dat betekent niet dat we het er mee eens zijn. De Krutjesrapers kan samen met de organisatie van het carnaval namelijk geen verantwoordelijkheid nemen voor situaties in en rond de tent na 24:00u tijdens carnaval die we nu niet kunnen voorzien.

De hele situatie is in de ogen van de vereniging primair toe te wijzen aan de langdurige strijd om de vergunning op het Kerkplein. Er zijn daarin keuzes gemaakt door het gemeentebestuur die uiteindelijk geleid hebben tot de bewuste uitspraak van de Raad van State. Los van de mogelijke extra kosten ten laste van de leden van De Krutjesrapers heeft dit dus wel degelijk gevolgen voor het programma en de voorbereidingen.

Als gevolg daarvan maakt De Krutjesrapers zich vooral ook zorgen over de toekomst van carnaval in Son en Breugel op deze wijze. Een eindtijd om 24:00u voor versterkte muziek kan er toe leiden dat de carnavalsvierders ergens anders naar toe gaan. Wij strijden er juist nu voor om carnaval op dezelfde wijze voort te zetten zoals het al jaren goed gaat in Son en Breugel. En we doen dat met de verwachting dat Son en Breugel voor de carnavalsvierders uit het dorp ook DE aangewezen plek blijft.

Wij zijn er van overtuigd dat in 2015 carnaval een groot succes moet worden zoals dat past in onze jarenlange traditie. Daarom roepen wij de gemeenschap van Son en Breugel op om ook in 2015 samen carnaval te komen vieren in de feesttent op het Kerkplein. Tevens roepen we het gemeentebestuur en de gemeenteraad op om samen met ons een passende oplossing te vinden voor al datgene dat bij ons carnaval in Son en Breugel hoort gewoon mogelijk te maken. Als altijd staan wij open voor iedere mogelijkheid.

Bestuur CV De Krutjesrapers, Son en Breugel 16 december 2014