Son en Breugel, 30 november 2018

Bericht van het bestuur van CV de Krutjesrapers:

Onder andere op Facebook staan momenteel berichten over carnavalsjasjes en emblemen die op een website met een directe link naar Krutjesgat en Son en Breugel te koop worden aangeboden. De verkoop betreft beeldmerken die eigendom zijn van CV de Krutjesrapers, waaronder jaaremblemen en een zilveren krut. Hierbij kan volgens CV de Krutjesrapers de indruk ontstaan dat dit met de carnavalsvereniging te maken heeft.

Op een vraag tijdens de algemene ledenvergadering op 31 oktober jl. heeft het bestuur aan de leden geantwoord dat dit initiatief niets te maken heeft met CV de Krutjesrapers. Ook is tijdens deze vergadering gemeld dat de mensen achter deze website herhaaldelijk is verzocht om met de verkoop van deze verenigingseigendommen te stoppen.

Met dit bericht wil het bestuur dit standpunt ook kenbaar maken aan de leden die niet aanwezig waren op de ledenvergadering en andere geïnteresseerden.

De beeldmerken van CV de Krutjesrapers worden te koop aangeboden door “Krutjesgat Jeske”. Op het uiterste en dringende verzoek van het bestuur van CV de Krutjesrapers om beeldmerken van de vereniging niet langer te koop aan te bieden, heeft Krutjesgat Jeske nog geen gehoor gegeven. CV de Krutjesrapers vindt het een prima initiatief om carnavalsjassen te verkopen, maar wil niet dat beeldmerken die eigendom zijn van CV de Krutjesrapers nog langer verkocht of anderszins verspreid worden.

Inhoudelijk zal CV de Krutjesrapers hier in het openbaar verder geen commentaar op geven.