We zijn op zoek naar vrijwilligers die ons aanstaande zaterdag kunnen helpen met het bezorgen van de carnavalskrant. We verzamelen rond 9:00 uur bij Jc Oase , maar je kunt je ook later op de dag melden. Ieder uurtje wordt enorm gewaardeerd!
Iedereen is welkom en voor een lunch wordt gezorgd.
Tijdens deze bezorging wordt er ook een collecte gehouden. De opbrengst van de collecte komt ten goede aan het jeugdcarnaval. Met deze opbrengst kunnen CV de Krutjesrapers en CV de Dommelsoppers weer leuke activiteiten organiseren die speciaal zijn gericht op de jeugd van Son en Breugel.
DO YOU HAVE TIME THIS SATURDAY?
We’re looking for volunteers who can help us deliver the carnival newspaper this coming Saturday. We’ll gather around 9:00 AM at JC Oase, but you can also join us later in the day. Every hour of your help is greatly appreciated!
Everyone is welcome, and lunch will be provided.
During this delivery, there will also be a collection. The proceeds from the collection will benefit the youth carnival. With these funds, CV de Krutjesrapers and CV de Dommelsoppers will be able to organize enjoyable activities specifically aimed at the youth of Son and Breugel.