PERSBERICHT

Son en Breugel, 23 september 2020

Als gevolg van de uitbraak van het Corona virus is het algemeen bekend dat evenementen alleen kunnen doorgaan onder strikte regelgeving uit de thans bekende Noodverordening van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost van 21 augustus 2020.

Het bestuur van CV de Krutjesrapers heeft deze regelgeving naast de gangbare activiteiten van de vereniging voor 2020-2021 gelegd. Het is tot de conclusie gekomen dat er veel beperkingen zullen zijn om activiteiten te organiseren. Ook kan het niet los gezien worden van verhoogde risico’s in het kader van Corona besmettingen als er wel activiteiten georganiseerd zouden worden.

Op basis van overwegingen op haalbaarheid van alternatieven, verantwoordelijkheid en bereidheid van de vrijwilligers, financiën, handhaving van maatregelen en vooral op het beschermen van onze vrijwilligers en bezoekers voor de risico’s en gevolgen van mogelijke besmettingen, heeft het bestuur een unaniem besluit genomen.

Onder de nu geldende Noodverordening worden er door Carnavalsvereniging de Krutjesrapers geen carnavalsactiviteiten georganiseerd tussen nu en maart 2021. Alle carnavalsactiviteiten worden opgeschort tot het volgende carnavalsseizoen.

De voorgaande 61 jaar heeft CV de Krutjesrapers activiteiten georganiseerd in ons dorp. Daarom betreurt CV de Krutjesrapers dit besluit enorm, omdat er vooral nu ook de wens bestond om in beperkte mate toch wat activiteiten te laten plaatsvinden. De algemene veiligheid en gezondheid van onze vrijwilligers en bezoekers achten wij echter van groter belang en daarom is dit besluit door het bestuur genomen.

De gemeente Son en Breugel is inmiddels geïnformeerd en steunt dit moeilijke besluit dat het bestuur heeft moeten nemen. Hans Gaillard: “We hebben eerder al aangegeven dat dit bizarre tijden zijn. Nu moeten we vaststellen dat de carnavalsvereniging heeft besloten dat carnaval onder deze omstandigheden niet door kan gaan. Ik sta daar volledig achter, maar wel met pijn in het hart”.

Bestuur CV de Krutjesrapers