Op zijn laatste officiële werkdag, 24 maart 2023, heeft burgemeester Hans Gaillard de erepenning van de gemeente Son en Breugel uitgereikt aan Jasper van Zuuren.
Deze erkenning is een uiting van waardering en dankbaarheid voor zijn langdurige inzet voor de lokale samenleving. Jasper is al jaren actief betrokken bij diverse organisaties en verenigingen in het dorp. Hij ontving eerder in 2015 een Koninklijke onderscheiding voor zijn indrukwekkende staat van dienst en zette zich ook na dat jaar onvermoeibaar in voor jong en oud in Son en Breugel.

Zijn betrokkenheid strekt zich uit over verschillende maatschappelijke terreinen en raakt daarmee de hele samenleving. Zo vervulde hij verschillende functies bij voetbalvereniging SBC en was hij bestuurslid van onze vereniging van 2001 tot 2022. Daarnaast was hij actief op diverse andere fronten, waaronder de Stichting Goederen en Dienstenveiling en de Stichting Sportstimulering Son en Breugel.

Erepenning
De “erepenning gemeente Son en Breugel” is ingesteld in 1980 en kan worden toegekend als blijk van waardering, erkentelijkheid en dankbaarheid, aan inwoners van Son en Breugel of niet-inwoners, die zich voor de gemeente of de plaatselijke gemeenschap op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt.