De vergadering opende met een warm welkom van voorzitter Ronald Brekelmans, die de aanwezigen bedankte voor hun betrokkenheid en inzet voor de vereniging. Er werd ook stilgestaan bij degenen die ons zijn ontvallen en er werd verslag gedaan van het afgelopen jaar. Het jaarverslag van 2023 is terug te vinden onder het kopje “Over ons” > “Jaarverslagen”. De penningmeester, Edwin Sanders, heeft verantwoording afgelegd over het boekjaar 2022-2023 en de kascommissie heeft hierover decharge verleend. Na de pauze werd de begroting voor 2024 gepresenteerd en werden de speerpunten vanuit het bestuur gedeeld. De aanwezige leden gaven een compliment aan het bestuur en vrijwilligers voor de goede organisatie. Ideeën over een jeugdlidmaatschap, qr codes, en kostenbesparing worden meegenomen.

De speerpunten zijn:

  • Investeren in de jeugd
  • Meer bereiken met minder gedoe
  • Vrijwilligers ontzorgen
  • 66-jarig jubileum in 2025
  • Continuïteit van de commissies