Leden van CV de Krutjesrapers ontvangen via e-mail een uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op woensdag 1 november 2023 om 20:30 in de grote zaal van Café-restaurant De Zwaan in Son en Breugel. Tijdens de algemene ledenvergadering zal het bestuur verslag doen van het evenementenjaar 2023 en zal een toelichting geven op de speerpunten voor 2024.

Om het aantal aanwezigen vooraf zo goed mogelijk te kunnen inschatten vragen wij u vriendelijk om uiterlijk zondag 29 oktober 2023 per mail uzelf aan te melden via de onderstaande knop of e-mail naar secretaris@dekrutjesrapers.nl

De agenda van de algemene ledenvergadering is:

• Opening en mededelingen
• Notulen 2 november 2022
• Jaarverslag 2022-2023
• Financieel verslag 2022-2023
• Bestuur mutaties*
• Begroting 2023-2024
• Aandachtspunten carnaval 2024
• Rondvraag

* Bestuur mutaties
Voor 2023:
Aftredend en herkiesbaar Edwin Sanders (penningmeester)
Aftredend en herkiesbaar Guido Harteveld (opper)

Voor 2024:
Toetredend Sjors Dogge (toekomstig opper)