Deelnemen als Jeugd aan de carnavalsoptocht op zondag 26 februari 2017?

Lees of je in aanmerking kunt komen voor een bijdrage uit het nieuwe jeugdstimuleringsfonds van carnavalsvereniging de Krutjesrapers.

Het bestuur van CV De Krutjesrapers en de Optochtcommissie hebben vorig jaar uitgebreid gesproken hoe we met name de jeugdige deelnemers tot 18 jaar kunnen stimuleren om aan de carnavalsoptocht deel te nemen. De carnavalsvereniging hoopt met de invoering van het Jeugdstimuleringsfonds dit te bereiken. Hieronder kun je zien wat je moet doen om hiervoor in aanmerking te komen. Door het invullen van het aanmeldingsformulier kun je een verzoek indienen om in aanmerking te omen voor een financiële bijdrage. Dit is een apart formulier dat je op de website van de Krutjesrapers kunt vinden en is een ander formulier dan het inschrijvingsformulier om aan de optocht deel te nemen.

  • Dit aanmeldingsformulier Jeugdstimuleringsfonds dient voor vrijdag 27 januari 2017 ingevuld te zijn;
  • Aangegeven dient te worden wat de gemiddelde leeftijd van de deelnemers is en het aantal deelnemers van 18 jaar en ouder;
  • De optocht commissie komt uiterlijk een week voorafgaand aan de optocht jullie creatie bekijken en bespreken samen wat jullie gaan uitbeelden en hoe de presentatie eruitziet;
  • Als de optochtcommissie alle aanmeldingen bekeken heeft wordt er een voorstel aan het bestuur van CV De Krutjesrapers gedaan;
  • Dit voorstel wordt tijdens de optocht getoetst om de creatie goed te kunnen beoordelen op originaliteit, kwaliteit en presentatie en ook of aan het optochtreglement is voldaan;
  • Waar mogelijk zal tijdens de prijsuitreiking na afloop van de optocht de bijdrage worden uitgekeerd of zo spoedig mogelijk na de carnaval;
  • Dit bedrag kan ook op verzoek worden overgemaakt op een bij het bestuur daarvoor bestemde rekeningnummer.

Stuur dit formulier per email naar contact@dekrutjesrapers.nl of bezorg het bij Kees Sanders, Tijmblauwtjelaan 11 in Son en Breugel.

KLIK HIER VOOR HET AANMELDINGSFORMULIER VOOR HET JEUGDSTIMULIERINGSFONDS