Carnavalsvereniging

De Krutjesrapers

Krutjesrapers Prins

Deelnemen aan de carnavalsoptocht op zondag 3 maart 2019?

Lees hier of je in aanmerking kunt komen voor een bijdrage uit het nieuwe jeugdstimuleringsfonds van carnavalsvereniging de Krutjesrapers.

De optochtcommissie heeft uitgebreid gesproken hoe we met name de jeugdige deelnemers kunnen stimuleren om aan de carnavalsoptocht deel te nemen. De carnavalsvereniging hoopt met de invoering van het jeugdstimuleringsfonds dit te bereiken. Kijk wat je/jullie moeten doen om hiervoor in aanmerking te komen.

Jullie dienen zelf aan te geven middels een apart aanmeldingsformulier of jullie in aanmerking voor een financiële bijdrage willen komen. Dit is een apart formulier die je op de website van de Krutjesrapers kunt vinden en is niet het inschrijvingsformulier om aan de optocht deel te nemen.

  • Dit aanmeldingsformulier dient voor vrijdag 8 februari 2019 ingevuld te zijn;
  • Aangegeven dient te worden wat de gemiddelde leeftijd van de deelnemers is en het aantal deelnemers van 18 jaar en ouder;
  • Als de optochtcommissie alle aanmeldingen bekeken heeft wordt er een voorstel aan het bestuur van de Krutjesrapers gedaan;
  • Dit voorstel wordt tijdens de optocht getoetst om de creatie goed te kunnen beoordelen op originaliteit, kwaliteit en presentatie en ook of aan het optochtreglement is voldaan;
  • Waar mogelijk zal tijdens de prijsuitreiking na afloop van de optocht de bijdrage worden uitgekeerd of zo spoedig mogelijk na de carnaval;
  • Dit bedrag kan ook op verzoek worden overgemaakt op een bij het bestuur daarvoor bestemde rekeningnummer.

Stuur het formulier per mail naar Secretariaat de Krutjesrapers of lever het in bij Kees Sanders, Tijmblauwtjelaan 11 in Son.


Link:

Aanmeldingsformulier Jeugd Stimulerings Fonds 2019

Optocht van Krutjesgat 2019

De optocht wordt gehouden op zondag 3 maart 2019 en het thema luidt:

“Mi dizze Prins telt elke seconde!"

Start

De start is om 13.11 uur vanaf de hoek Evertsenlaan/Piet Heinlaan. Vanaf dit startpunt gaat de optocht via de Hubertuslaan en de Veerstraat richting Son. In Son aangekomen gaat de stoet op het kruispunt met de Nieuwstraat linksaf via het linker weggedeelte. Ter hoogte van het pleintje voor het oude raadhuisje staat de Prinsenwagen alwaar de deelnemers zich nog eenmaal kunnen presenteren aan Prins Wim met zijn gevolg. Het einde van de optocht vindt plaats via het Raadhuisplein.

Net als voorgaande jaren werken we weer met startnummers. Het startnummer is hetzelfde nummerbordje zoals we dat al jaren gewend zijn. Dit ontvangt u tijdig vóór de optocht en is bepalend voor de volgorde van vertrek en opstelling van de optocht. De volgorde van de optocht wordt vooraf door de optochtcommissie vastgesteld met behulp van de inschrijfformulieren. Wij verzoeken iedereen om zich aan deze volgorde te houden.

Wagenbouwers

De wagen deelnemers verzoeken wij aan te geven op welke locatie de wagen wordt gebouwd, zodat de Optochtcommissie vooraf een kijkje kan nemen. Speciale aandacht wordt weer gevraagd voor de maximale afmetingen waaraan de wagens moeten voldoen (zie o.a. inschrijfformulier). De wagendeelnemers ontvangen op zaterdag 23 februari 2019 bij het bezoek van bestuur en optochtcommissie hun startnummers en de laatste instructies.

Overige deelnemers

De niet-wagen deelnemers krijgen net zoals voorgaande jaren het startnummer met de benodigde informatie thuisbezorgd.

Reglement

Tevens vragen wij uw aandacht om het optochtreglement in acht te nemen. Dit optochtreglement kunt u inzien op de site van de Krutjesrapers. Speciale aandacht wordt gevraagd voor een vlotte doorgang van de optocht. Wagens of andere creaties die door de jury als niet-acceptabel worden aangemerkt komen niet in aanmerking voor startgeld.

Inschrijven

Ook dit jaar kunt u online inschrijven op de website van de Krutjesrapers: www.dekrutjesrapers.nl Ga naar “activiteiten” en dan naar “optocht van Krutjesgat”. Hier vindt u het inschrijfformulier. U kunt het downloaden en inleveren, maar u kunt natuurlijk ook digitaal inschrijven. Daar bijna alle deelnemers het afgelopen jaar digitaal hebben ingeschreven ontvangt u dit jaar geen inschrijfformulier bij deze brief.

De inschrijving dient vóór donderdag 21 februari 2019 om 18.00 uur binnen te zijn (schriftelijk of digitaal). Indien u gejureerd wilt worden is inschrijving hierna niet meer mogelijk.

Wij wensen U allen een prettige carnaval en een fantastische optocht 2018 toe! De Optochtcommissie.

Meer info?

Klik in het menu van deze website op Activiteiten-Optocht voor meer opties.

Aan alle leden van CV De Krutjesrapers,

Met ingang van dit jaar gaat de vereniging zoveel mogelijk gebruik maken van email.

Dit doen we om aanzienlijke kosten te besparen op papier, enveloppen en postzegels, maar meer nog om ons steentje bij te dragen aan duurzaamheid: geen papier, geen enveloppen en zo weinig mogelijk printen.

Een keer per jaar ontvangt u nog wel belangrijke post thuisbezorgd en dat is de ledenenvelop met toegangsbandjes en eventueel het jaarplaatje als u dat besteld heeft.

Op 15 oktober hebben alle leden een bericht ontvangen op het mailadres dat bekend is bij de ledenadministratie.

Wilt u daar nog berichten van de vereniging op ontvangen? Dan hoeft u niets te doen.

Anders vragen wij u vriendelijk om via de link hieronder een bericht te sturen naar de ledenadministratie om uw mailadres te laten wijzigen.

Dank u wel voor uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groeten,

CV De Krutjesrapers


Ledenadministratie De Krutjesrapers

De vrijwilligers van CV De Krutjesrapers zijn van start gegaan met de voorbereidingen voor carnaval in 2018.

Voor de krant worden de artikelen geschreven en adverteerders benaderd.

Voor de Zittingsavonden zijn de eerste bijeenkomsten geweest.

En zou er toch weer een persoon gevonden zijn die tijdens carnaval voorop gaat?

Lees later meer op deze website en onze Facebook pagina, Twitter en Instagram.

Carnavalsvereniging De Krutjesrapers kent een paar onderscheidingen. Het erelidmaatschap, de Sonse Bok en de Zilveren Krut. In het verleden hebben we ook een vriendschapsprijs en oeuvreprijs uitgereikt. En we hebben hofleveranciers benoemd. Het staat in ieder geval buiten elke twijfel dat alleen onderscheidingen worden toegekend voor grote verdiensten.

Op 18 febrauri 2017 was het de beurt aan de tweede oeuvreprijs in onze historie.

In 1983 kwamen een aantal inwoners in de Sonniuswijk bij elkaar met het voornemen om samen muziek te gaan maken. Het grootste gedeelte kon nog geen noten lezen. Er moest dus eerst met theorielessen gestart worden. Met behulp van een schoolbord werd door een dirigent de eerste muziekkennis bijgebracht. Het eerste overleg over de aankoop van instrumenten vond toen ook plaats. Wie gaat er op welk instrument spelen?

Dit illustere gezelschap vormde uiteindelijk een boerenkapel en die moest natuurlijk een naam krijgen. In 1984 wordt besloten de officiële naam te kiezen die zij nog altijd hebben. En zij besloten toen om echt muziek te gaan maken, ook voor carnaval. De kapel is al jaren een begrip in Son en Breugel. Dit jaar dus voor het 33e jaar.

Vele malen deden zij mee aan de optocht. Te veel om op te noemen, maar altijd herkenbare thema’s zoals “Het stelt geen fluit voor”, “Je ziet ons nie, maor hurt ons wel”, “Un Dak-kapel”en “Breugel laot un veer”. Velen zullen hen nu vooral kennen als de kapel van de boerenbruiloft in Breugel, en meer recent ook van de Vurgloeiavond in De Bongerd.

Oeuvreprijs aan Wa’nklank


Wie wordt de prins van Krutjesgat 2018?

Tekst plaatsen in "contentfooter1". Daarna deze tekst verwijderen in de template