Carnavalsvereniging

De Krutjesrapers

Krutjesrapers Prins

Unieke Ons Krutjesgat Kwist op vrijdag 12 februari 2021.

Wie is de grootste carnavalskenner van Krutjesgat?

ZATERDAGAVOND 6 FEBRUARI 2021

EEN GEWELDIGE VIDEO TERUGBLIK VAN DE AFGELOPEN JAREN ZITTINGSAVOND!

Helaas zijn er dit jaar geen zittingsavonden in Krutjesgat, maar we willen dit natuurlijk ziet zomaar voorbij laten gaan. Daarom zal CV de Krutjesrapers op zaterdagavond 6 februari een mooie compilatie uitzenden van de afgelopen jaren zittingsavond. Deze compilatie is voor iedereen in Krutjesgat gratis beschikbaar op zaterdagavond 6 februari.

Uiteraard zijn we benieuwd wat u is bijgebleven van de Krutjesgatse zittingsavonden!
U mag meebepalen wat u die avond nog graag eens terug wil zien.

Komende weken kan er via Facebook gestemd worden en dan gaan wij er een hele mooie compilatie van maken. Houd onze Facebook pagina dus goed in de gaten, maar schrijf 6 februari alvast in de agenda!

Als gevolg van het besluit van CV de Krutjesrapers om alle activiteiten op te schorten en onder de noodverordening van Veiligheidsregio Brabant Zuidoost van 21 augustus 2020 geen activiteiten te organiseren tot maart 2021, zijn er een aantal praktische zaken voor de leden van CV de Krutjesrapers:

  • leden betalen voor 2020-2021 geen contributie
  • leden kunnen via CV de Krutjesrapers geen kaarten kopen
  • leden hoeven niet in te loggen op de website (inloggen is bedoeld voor kaartverkoop)
  • de reguliere algemene ledenvergadering zal worden opgeschort onder de aanvullende Corona maatregelen die sinds 28 september 2020 in werking zijn
  • er verschijnt geen carnavalskrant in 2021

Voor uw vragen kunt u een bericht sturen naar Secretariaat de Krutjesrapers

PERSBERICHT

Son en Breugel, 23 september 2020

Als gevolg van de uitbraak van het Corona virus is het algemeen bekend dat evenementen alleen kunnen doorgaan onder strikte regelgeving uit de thans bekende Noodverordening van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost van 21 augustus 2020.

Het bestuur van CV de Krutjesrapers heeft deze regelgeving naast de gangbare activiteiten van de vereniging voor 2020-2021 gelegd. Het is tot de conclusie gekomen dat er veel beperkingen zullen zijn om activiteiten te organiseren. Ook kan het niet los gezien worden van verhoogde risico’s in het kader van Corona besmettingen als er wel activiteiten georganiseerd zouden worden.

Op basis van overwegingen op haalbaarheid van alternatieven, verantwoordelijkheid en bereidheid van de vrijwilligers, financiën, handhaving van maatregelen en vooral op het beschermen van onze vrijwilligers en bezoekers voor de risico's en gevolgen van mogelijke besmettingen, heeft het bestuur een unaniem besluit genomen.

Onder de nu geldende Noodverordening worden er door Carnavalsvereniging de Krutjesrapers geen carnavalsactiviteiten georganiseerd tussen nu en maart 2021. Alle carnavalsactiviteiten worden opgeschort tot het volgende carnavalsseizoen.

De voorgaande 60 jaar heeft CV de Krutjesrapers activiteiten georganiseerd in ons dorp. Daarom betreurt CV de Krutjesrapers dit besluit enorm, omdat er vooral nu ook de wens bestond om in beperkte mate toch wat activiteiten te laten plaatsvinden. De algemene veiligheid en gezondheid van onze vrijwilligers en bezoekers achten wij echter van groter belang en daarom is dit besluit door het bestuur genomen.

De gemeente Son en Breugel is inmiddels geïnformeerd en steunt dit moeilijke besluit dat het bestuur heeft moeten nemen. Hans Gaillard: “We hebben eerder al aangegeven dat dit bizarre tijden zijn. Nu moeten we vaststellen dat de carnavalsvereniging heeft besloten dat carnaval onder deze omstandigheden niet door kan gaan. Ik sta daar volledig achter, maar wel met pijn in het hart”. 

Bestuur CV de Krutjesrapers

CV De Krutjesrapers dankt alle Krutjesrapers en Krutjesraperinnekes voor een zeer geslaagd feest in 2020.

In het bijzonder danken wij:

Alle carnavalsverenigingen en groepen uit Krutjesgat;

Alle artiesten van de Zittingsavonden en de deelnemers aan de Krutjesgatse Optocht;

De locaties die we bezocht hebben: Zonhove, Berkenstaete, De Bongerd, SBC, Jeugdtent Oranjeveld, Oase, café Het Raadhuis, 't Hart van Son; Restaria De Smickel

De muziek en artiesten van Berk Music;

De Hofleveranciers: Hotel La Sonnerie, café-restaurant De Zwaan en Foolen Audio & Light;

CV de Dommelsoppers met Prins Stan, Prinses Sanne en Adjudant Cody-Jay;

Boerenkapel Wa'n Klank;

De Dansgarde van de Prins;

De Vrijwilligers in alle commissies;

Hofkapel De Bloaskaken;

De Raad van Elf;

Het Bestuur;

Prins Bas Coensen, met Nienke en hun familie en vrienden.

ALAAF en tot ziens in 2021!


Wie wordt de prins van Krutjesgat 2018?

Tekst plaatsen in "contentfooter1". Daarna deze tekst verwijderen in de template