Carnavalsvereniging

De Krutjesrapers

Krutjesrapers Prins
 
CV de Krutjesrapers feliciteert Henk Vogels met de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn vele verdiensten voor de gemeenschap in Son en Breugel en uiteraard die voor de carnavalsvereniging in het bijzonder.
 
Henk heeft zich als vrijwilliger voor onze vereniging onder meer ingezet als tonprater, eindregisseur en voorzitter van de Zittingsavondcommissie en voor de Tentcommissie, het Jubileum 55 jaar en de sleuteloverdracht.
 
Geheel volgens de huidige richtlijnen werd de onderscheiding uitgereikt door burgemeester Gaillard en opgespeld door zijn echtgenote. Proficiat Henk!

Laten we hopen dat we hiermee "ut vierus" hebben verbrand en dat we volgend carnavalsjaar dit geweldige feest weer normaal kunnen vieren.

Beste Krutjesrapers en Krutjesraperinnekes,

Carnaval 2021 is ten einde. We zouden haast willen zeggen "gelukkig maar".

Het was vooral memorabel doordat er geen enkel evenement heeft plaats kunnen vinden.

Het prettige overleg en de betrokkenheid van de gemeente Son en Breugel was van groot belang om een paar activiteiten wel door te laten gaan.

We hebben daarmee het carnavalsgevoel een beetje kunnen beleven ook al was het thuis op de bank.

Daarom zijn we dankbaar voor de inzet van vrijwilligers voor deze online feestelijkheden:

- Film van 40 jaar Zittingsavonden

- Ons Krutjesgat Kwist

- Carnavaleske Avond Hendig Zat

- Uitzending Optocht van Krutjesgat 2019

- Carnavalesk Diner Hotel La Sonnerie

Vanaf nu gaan we het vizier richten op carnaval 2022.

Blijft u gezond en wij zien u graag op het 11/11 bal in november 2021. Hopelijk weer onder de gekende uitbundige omstandigheden.

Graag tot dan. Alaaf!

Bestuur CV de Krutjesrapers

Als gevolg van het besluit van CV de Krutjesrapers om alle activiteiten op te schorten en onder de noodverordening van Veiligheidsregio Brabant Zuidoost van 21 augustus 2020 geen activiteiten te organiseren tot maart 2021, zijn er een aantal praktische zaken voor de leden van CV de Krutjesrapers:

  • leden betalen voor 2020-2021 geen contributie;
  • leden kunnen via CV de Krutjesrapers geen kaarten kopen;
  • leden hoeven niet in te loggen op de website (inloggen is bedoeld voor kaartverkoop);
  • de reguliere algemene ledenvergadering zal worden opgeschort onder de aanvullende Corona maatregelen die sinds 28 september 2020 in werking zijn;
  • de kascontrole zal normaal doorgang vinden;
  • er verschijnt geen carnavalskrant in 2021.

Voor uw vragen kunt u een bericht sturen naar Secretariaat de Krutjesrapers

PERSBERICHT

Son en Breugel, 23 september 2020

Als gevolg van de uitbraak van het Corona virus is het algemeen bekend dat evenementen alleen kunnen doorgaan onder strikte regelgeving uit de thans bekende Noodverordening van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost van 21 augustus 2020.

Het bestuur van CV de Krutjesrapers heeft deze regelgeving naast de gangbare activiteiten van de vereniging voor 2020-2021 gelegd. Het is tot de conclusie gekomen dat er veel beperkingen zullen zijn om activiteiten te organiseren. Ook kan het niet los gezien worden van verhoogde risico’s in het kader van Corona besmettingen als er wel activiteiten georganiseerd zouden worden.

Op basis van overwegingen op haalbaarheid van alternatieven, verantwoordelijkheid en bereidheid van de vrijwilligers, financiën, handhaving van maatregelen en vooral op het beschermen van onze vrijwilligers en bezoekers voor de risico's en gevolgen van mogelijke besmettingen, heeft het bestuur een unaniem besluit genomen.

Onder de nu geldende Noodverordening worden er door Carnavalsvereniging de Krutjesrapers geen carnavalsactiviteiten georganiseerd tussen nu en maart 2021. Alle carnavalsactiviteiten worden opgeschort tot het volgende carnavalsseizoen.

De voorgaande 61 jaar heeft CV de Krutjesrapers activiteiten georganiseerd in ons dorp. Daarom betreurt CV de Krutjesrapers dit besluit enorm, omdat er vooral nu ook de wens bestond om in beperkte mate toch wat activiteiten te laten plaatsvinden. De algemene veiligheid en gezondheid van onze vrijwilligers en bezoekers achten wij echter van groter belang en daarom is dit besluit door het bestuur genomen.

De gemeente Son en Breugel is inmiddels geïnformeerd en steunt dit moeilijke besluit dat het bestuur heeft moeten nemen. Hans Gaillard: “We hebben eerder al aangegeven dat dit bizarre tijden zijn. Nu moeten we vaststellen dat de carnavalsvereniging heeft besloten dat carnaval onder deze omstandigheden niet door kan gaan. Ik sta daar volledig achter, maar wel met pijn in het hart”. 

Bestuur CV de Krutjesrapers


Wie wordt de prins van Krutjesgat 2018?

Tekst plaatsen in "contentfooter1". Daarna deze tekst verwijderen in de template