Carnavalsvereniging

De Krutjesrapers

Krutjesrapers Prins

Op zaterdag 13 april 2019 stond de 22e Goederen en Dienstenveiling op het programma.

Deze traditioneel sterk bezochte activiteit is een samenwerking tussen JC Oase, voetbalvereniging SBC en De Krutjesrapers.

In totaal werden ruim 175 gevarieerde kavels geveild door de 4 veilingmeesters.

De opbrengst is maar liefst € 24.000 dat na aftrek van kosten door de 3 organiserende verenigingen gelijkelijk verdeeld kan worden.

AANBIEDERS en KOPERS enorm bedankt voor de belangenloze bijdrage!

Het bestuur van CV de Krutjesrapers bedankt in het bijzonder de commissie van vrijwilligers van de drie organiserende verenigingen die deze veiling tot een succes hebben gemaakt.

CV De Krutjesrapers dankt alle Krutjesrapers en Krutjesraperinnekes voor een zeer geslaagd feest in 2019.

In het bijzonder danken wij:

Alle carnavalsverenigingen en groepen uit Krutjesgat;

Alle artiesten van de Zittingsavonden en de deelnemers aan de Krutjesgatse Optocht;

De locaties die we bezocht hebben: Zonhove, Berkenstaete, De Bongerd, SBC, Jeugdtent Oranjeveld, Oase, café Het Raadhuis, 't Hart van Son; Sportcafé Expreszo

De muziek en artiesten van Berk Music;

De Hofleveranciers: Hotel La Sonnerie, café-restaurant De Zwaan en Foolen Audio & Light;

CV de Dommelsoppers met Prins Calvin, Prinses Rachelle en Adjudant Jaimy;

Boerenkapel Wa'n Klank;

De Dansgarde van de Prins;

De Vrijwilligers in alle commissies;

Hofkapel De Bloaskaken;

De Raad van Elf;

Het Bestuur;

Prins Jarno Jurjus, met Marielle en hun gezin en vrienden.

ALAAF en tot ziens in 2020!

 De Sonse Bok 2019 van CV de Krutjesrapers is voor Hans Poppelaars voor zijn jarenlange inzet voor carnaval in Son en Breugel en de vereniging in het bijzonder.

Het bestuur van CV de Krutjesrapers heeft tijdens de tweede Zittingsavond in Son en Breugel op zaterdag 16 februari 2019 een eervolle Zilveren Krut uitgereikt aan Marc Gruithuijzen voor zijn verdiensten voor carnaval en de vereniging.

Marc is vrijwilliger van de werkgroep tonpraters en mede-oprichter en later voorzitter van de commissie voor de Creascholendag.

Carnavalsvereniging De Krutjesrapers en café-restaurant De Zwaan nemen initiatief voor 16- en 17-jarigen in Son en Breugel. Toegang tot de tent voor deze leeftijd tijdens carnaval blijft gehandhaafd onder een aantal huisregels.

CV De Krutjesrapers vindt het belangrijk dat alle inwoners van Son en Breugel in het eigen dorp carnaval kunnen vieren. Voor alle doelgroepen zijn er één of meer activiteiten tijdens deze dagen. En carnaval wordt gevierd op verschillende locaties in het dorp. Daar zijn wij heel tevreden over en het gaat al jarenlang prima. Naast de vaste locaties in het dorp (De Zwaan, Het Raadhuis, Hart van Son, De Bongerd) staat er tijdens carnaval voor de middelbare schooljeugd de jeugdtent op het Oranjeveld en de grote tent op het Kerkplein. De 16-jarigen en 17-jarigen kunnen zowel in de jeugdtent als in de grote tent terecht.

We weten met zijn allen dat carnaval en de landelijke campagne NIX18 (www.nix18.nl) strikt aan elkaar verbonden zijn. Ook in Son en Breugel geldt deze wetgeving voor alcoholgebruik en roken vanaf 18 jaar en ouder. We gaan ons best doen om het in goede banen te leiden.

Er zijn vanuit carnavalsvereniging De Krutjesrapers en café-restaurant De Zwaan duidelijke afspraken gemaakt om toegang tot de tent te behouden vanaf 16 jaar en ouder. Iedereen uit Son en Breugel kan dan in ons Krutjesgat carnaval vieren. Maar de Krutjesrapers en De Zwaan kunnen dit niet alleen.

De bezoekers en ook de ouders van de jeugd hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om alcoholgebruik onder 18 jaar te helpen controleren. Er komen simpele huisregels voor de tent en de controle daarop zal zorgvuldig zijn, daar kan iedereen op rekenen. Vrijwilligers namens De Krutjesrapers zullen de legitimatie controleren van iedereen die jonger is dan 21 jaar. En bij 18 jaar en ouder ontvang je een speciaal bandje met 18+. Daarmee kan bij twijfel worden aangetoond dat je alcohol mag kopen en drinken. We vragen ook nadrukkelijk de aandacht van de ouders: zij hebben de belangrijke rol om in hun eigen gezin te bespreken hoe de regels zijn en hoe we in Krutjesgat carnaval vieren.

IN16 | Toegang vanaf 16 jaar.

NIX18 | Pas alcohol drinken en roken vanaf 18 jaar.

Huisregels carnaval


Wie wordt de prins van Krutjesgat 2018?

Tekst plaatsen in "contentfooter1". Daarna deze tekst verwijderen in de template