Carnavalsvereniging

De Krutjesrapers

Krutjesrapers Prins

Son en Breugel, 30 november 2018

Bericht van het bestuur van CV de Krutjesrapers:

Onder andere op Facebook staan momenteel berichten over carnavalsjasjes en emblemen die op een website met een directe link naar Krutjesgat en Son en Breugel te koop worden aangeboden. De verkoop betreft beeldmerken die eigendom zijn van CV de Krutjesrapers, waaronder jaaremblemen en een zilveren krut. Hierbij kan volgens CV de Krutjesrapers de indruk ontstaan dat dit met de carnavalsvereniging te maken heeft.

Op een vraag tijdens de algemene ledenvergadering op 31 oktober jl. heeft het bestuur aan de leden geantwoord dat dit initiatief niets te maken heeft met CV de Krutjesrapers. Ook is tijdens deze vergadering gemeld dat de mensen achter deze website herhaaldelijk is verzocht om met de verkoop van deze verenigingseigendommen te stoppen.

Met dit bericht wil het bestuur dit standpunt ook kenbaar maken aan de leden die niet aanwezig waren op de ledenvergadering en andere geïnteresseerden.

De beeldmerken van CV de Krutjesrapers worden te koop aangeboden door "Krutjesgat Jeske". Op het uiterste en dringende verzoek van het bestuur van CV de Krutjesrapers om beeldmerken van de vereniging niet langer te koop aan te bieden, heeft Krutjesgat Jeske nog geen gehoor gegeven. CV de Krutjesrapers vindt het een prima initiatief om carnavalsjassen te verkopen, maar wil niet dat beeldmerken die eigendom zijn van CV de Krutjesrapers nog langer verkocht of anderszins verspreid worden.

Inhoudelijk zal CV de Krutjesrapers hier in het openbaar verder geen commentaar op geven.

Opgenomen op 10 november 2018 bij café-restaurant De Zwaan.


Onthulling mede mogelijk gemaakt door Driessen Autogroep in Eindhoven.


Met dank aan Pieter Melisse.


CV De Krutjesrapers dankt alle Krutjesrapers en Krutjesraperinnekes voor een zeer geslaagd feest in 2018.

In het bijzonder danken wij:

Alle carnavalsverenigingen en groepen uit Krutjesgat;

Alle artiesten van de Zittingsavonden en de deelnemers aan de Krutjesgatse Optocht;

De locaties die we bezocht hebben: Berkenstaete, Vresselse Hut, De Bongerd, SBC, Jeugdtent Oranjeveld, Oase, café Het Raadhuis, 't Hart van Son;

De Hofleveranciers: Hotel La Sonnerie, café-restaurant De Zwaan en Foolen Audio & Light;

CV de Dommelsoppers met Prins Jaimy, Prinses Britt en Adjudant Calvin;

Boerenkapel Wa'n Klank;

De Dansgarde van de Prins;

De Vrijwilligers in alle commissies;

Hofkapel De Bloaskaken;

De Raad van Elf;

Het Bestuur;

Prins Wim van der Heijden, met Ellen en zijn familie en vrienden.

ALAAF en tot ziens in 2019!

In de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 januari 2018 tussen 03:10u en 04:30u werd een vrijwilliger van CV de Krutjesrapers buiten op de Nieuwstraat in Son en Breugel ernstig mishandeld toen hij op weg naar huis was na afloop van de zittingsavond in de tent.

Voor ons staat de gezondheid van deze persoon voorop en zijn we opgelucht dat het hem naar omstandigheden nu redelijk gaat. Na een bezoek aan het ziekenhuis is hij thuis.

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan bij de politie.

Het bestuur van de vereniging wijst elke vorm van geweld nadrukkelijk af en zal er alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om de daders te helpen opsporen. De politie zal waar nodig onze volledige medewerking krijgen.

Indien u van de politie een oproep voor getuigen ziet, dan stimuleren wij u om met hen in contact te treden via het landelijke nummer 0900-8844.

Contact met de vereniging over dit misdrijf wordt niet op prijs gesteld. De politie leidt dit onderzoek en voor uw vragen of aanwijzingen verwijzen wij u naar het onderzoeksteam.

Carnavalsvereniging De Krutjesrapers en café-restaurant De Zwaan nemen initiatief voor 16- en 17-jarigen in Son en Breugel. Toegang tot de tent voor deze leeftijd tijdens carnaval blijft gehandhaafd onder een aantal huisregels.

CV De Krutjesrapers vindt het belangrijk dat alle inwoners van Son en Breugel in het eigen dorp carnaval kunnen vieren. Voor alle doelgroepen zijn er één of meer activiteiten tijdens deze dagen. En carnaval wordt gevierd op verschillende locaties in het dorp. Daar zijn wij heel tevreden over en het gaat al jarenlang prima. Naast de vaste locaties in het dorp (De Zwaan, Het Raadhuis, Hart van Son, De Bongerd) staat er tijdens carnaval voor de middelbare schooljeugd de jeugdtent op het Oranjeveld en de grote tent op het Kerkplein. De 16-jarigen en 17-jarigen kunnen zowel in de jeugdtent als in de grote tent terecht.

We weten met zijn allen dat carnaval en de landelijke campagne NIX18 (www.nix18.nl) strikt aan elkaar verbonden zijn. Ook in Son en Breugel geldt deze wetgeving voor alcoholgebruik en roken vanaf 18 jaar en ouder. We gaan ons best doen om het in goede banen te leiden.

Er zijn vanuit carnavalsvereniging De Krutjesrapers en café-restaurant De Zwaan duidelijke afspraken gemaakt om toegang tot de tent te behouden vanaf 16 jaar en ouder. Iedereen uit Son en Breugel kan dan in ons Krutjesgat carnaval vieren. Maar de Krutjesrapers en De Zwaan kunnen dit niet alleen.

De bezoekers en ook de ouders van de jeugd hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om alcoholgebruik onder 18 jaar te helpen controleren. Er komen simpele huisregels voor de tent en de controle daarop zal zorgvuldig zijn, daar kan iedereen op rekenen. Vrijwilligers namens De Krutjesrapers zullen de legitimatie controleren van iedereen die jonger is dan 21 jaar. En bij 18 jaar en ouder ontvang je een speciaal bandje met 18+. Daarmee kan bij twijfel worden aangetoond dat je alcohol mag kopen en drinken. We vragen ook nadrukkelijk de aandacht van de ouders: zij hebben de belangrijke rol om in hun eigen gezin te bespreken hoe de regels zijn en hoe we in Krutjesgat carnaval vieren.

IN16 | Toegang vanaf 16 jaar.

NIX18 | Pas alcohol drinken en roken vanaf 18 jaar.

Huisregels carnaval


Wie wordt de prins van Krutjesgat 2018?

Tekst plaatsen in "contentfooter1". Daarna deze tekst verwijderen in de template