Project “Laat je niet flessen” en activiteiten tijdens carnaval

De organisatie van carnaval is Son en Breugel, te weten CV De Krutjesrapers, Oase, De Zwaan, ’t Raadhuis en ’t Sonneke, ondersteunen het regionale project “Laat je niet flessen” om alcohol gebruik onder de jeugd te beperken. Dat willen we doen door voor de tent en de 3 cafés tijdens de carnavalsavonden vanaf 20:00u alleen toegang te geven voor iedereen vanaf 16 jaar en ouder.

Voor de jeugd onder 16 jaar wordt momenteel een alternatief onderzocht om de doelstelling te bereiken dat alle inwoners van Krutjesgat in ons eigen dorp carnaval kunnen vieren.

De organisatie heeft in 2011 hiervoor een convenant ondertekend om onze steun aan het project te bekrachtigen.

Bestuur CV De Krutjesrapers